Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Z A W I A D O M I E N I E


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce  
zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
odbędzie się w dniu 27.08.2021 r. (piątek) o godz. 17:00.
    
Zebranie odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół przy ul. Mickiewicza 11 (Ogólniak) w Sokółce z porządkiem obrad:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce informuje, że odpady wielkogabarytowe w II półroczu 2021 r. będą wywiezione 11 X 2021 r. (na podstawie harmonogramu wywozu odpadów Gminy Sokółka)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że na podstawie zatwierdzonej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokółka ulegają zmianie stawki opłat za wodę i ścieki dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej położonych na terenie miasta Sokółka.

Taryfa numer BI.RTZ.70.183.2021
ogłoszona 24 czerwca 2021 r. wchodzi w życie z dniem 02 lipca 2021 r.

W związku z powyższym:

Z dniem 02 lipca 2021 r. ulegają zmianie opłaty za zimną wodę:
  - dotychczasowa cena brutto     - 2,72 zł/m3
  - nowa cena brutto                  -  3,27 zł/m3

Z dniem  02 lipca 2021 r. ulegają zmianie opłaty za odprowadzenie ścieków:

  - dotychczasowa cena brutto     - 5,66 zł/m3

  - nowa cena brutto                   - 6,16 zł/m3

Razem cena 1,0 m3 wody i kanalizacji od 2 lipca 2021 roku wyniesie: 9,43 zł/m3 i będzie obowiązywała do 1 lipca 2022 r.

Dotychczasowa cena wynosiła  8,38 zł/m3.

W związku ze spadkiem liczby zachorowań na COVID-19 i łagodzeniem obostrzeń, od 21 czerwca 2021 Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce przywraca bezpośrednią obsługę z zachowaniem rygorów sanitarnych. 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi . W kolejce do kasy mogą się znajdować maksymalnie 4 osoby.

Dziękujemy za dotychczasową cierpliwość.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce informuje, że zgodnie z Regulaminem określającym zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie dla mieszkań i lokali użytkowych, mieszkańcy mają możliwość podjęcia decyzji o sposobie rozliczania kosztów ciepła na poszczególnych węzłach jeżeli zażąda tego przynajmniej 50%+1 osób posiadających tytuł prawny do lokalu. Zgodnie z pkt. II ust. 13 chęć zmiany sposobu rozliczania należy złożyć najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

W roku 2022 rozliczenie wg metody powierzchniowej odbędzie się w blokach przy Osiedle Centrum 16 i Osiedle Centrum 20

Od 2021 roku rozliczane wg metody powierzchniowej będą następujące bloki/węzły: Osiedle Centrum 1, Osiedle Centrum 2, Osiedle Centrum 4, Osiedle Centrum 13 I węzeł, Osiedle Centrum 13A, Osiedle Centrum 15, Piłsudskiego 11, Piłsudskiego 13, Pocztowa 2, Pocztowa 4, Pocztowa 5, Grodzieńska 22, Grodzieńska 28, Sikorskiego 14, Sikorskiego 18, Kołłątaja 17, Kołłątaja 19

Bloki przy: Osiedle Centrum 14, Sikorskiego 16 i Broniewskiego 10 są rozliczane wg metody powierzchniowej od 2019 roku, a blok przy Grodzieńskiej 24 będzie tak rozliczony w 2020 r.

Oświadczenie o woli zmiany sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dostępne jest pod linkiem: Oświadczenie o zmianie metody rozliczania centralnego ogrzewania oraz w biurze Spółdzielni.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.