Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Wierzbicka Maria Jolanta - Przewodniczący Rady
Borowski Henryk - Z-ca Przewodniczącego Rady
Brzezińska Dorota - Sekretarz Rady
Dudziński Sławomir - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Romanowicz Piotr - Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Mieszkaniowej
Czaplejewicz Wiesław
Fiłonowicz Jakub
Kołpuć Artur
Multan Józef
Sańko Czesław
Szomko Kazmierz

Wynajmę

Zamienię