Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

        

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce:

1. Lisowski Marian - Przewodniczący Rady

2. Kozłowski Józef - Zastępca Przewodniczącego Rady

3. Wierzbicka Maria Jolanta  - Sekretarz Rady

4. Babynko Krystyna - Członek Rady - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

5. Rak Stanisław - Członek Rady - Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Mieszkaniowej

6. Akimowicz Andrzej

7. Gremza Barbara

8. Borowski Henryk

9. Multan Józef

10. Hołubowska Irena

11. Huszcza Elżbieta

    

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ:

1. Lisowski Marian - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Kozłowski Józef - Zastępca Przewodniczącego

3. Wierzbicka Maria Jolanta  - Sekretarz Rady

4. Babynko Krystyna - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

5. Stanisław Rak - Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Mieszkaniowej

       

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Babynko Krystyna - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2. Gremza Barbara

3. Wierzbicka Maria Jolanta

4. Borowski Henryk

5. Akimowicz Andrzej

           

KOMISJA INWESTYCYJNO - MIESZKANIOWA:

1. Rak Stanisław - Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Mieszkaniowej

2. Multan Józef

3. Kozłowski Józef

4. Hołubowska Irena

5. Huszcza Elżbieta