Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

        

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce:

1. Lisowski Marian - Przewodniczący Rady

2. Kozłowski Józef - Zastępca Przewodniczącego Rady

3. Brzezińska Dorota  - Sekretarz Rady

4. Babynko Krystyna - Członek Rady - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

5. Romanowicz Piotr - Członek Rady - Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Mieszkaniowej

6. Fiłonowicz Jakub - Członek Rady do 14.01.2020

    Dudziński Sławomir - Członek Rady od 15.01.2020

7. Gremza Barbara

8. Czaplejewicz Wiesław

9. Sańko Czesław

10. Kołpuć Artur

11. Szomko Kazmierz

    

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ:

1. Lisowski Marian - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Kozłowski Józef - Zastępca Przewodniczącego

3. Brzezińska Dorota - Sekretarz

4. Babynko Krystyna - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

5. Romanowicz Piotr - Członek Rady - Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Mieszkaniowej

       

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Babynko Krystyna - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2. Gremza Barbara

3. Brzezińska Dorota

4. Kołpuć Artur

5. Fiłonowicz Jakub - Członek Rady do 14.01.2020

    Dudziński Sławomir - Członek Rady od 15.01.2020

           

KOMISJA INWESTYCYJNO - MIESZKANIOWA:

1. Romanowicz Piotr - Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Mieszkaniowej

2. Sańko Czesław

3. Kozłowski Józef

4. Czaplejewicz Wiesław

5. Szomko Kazmierz