Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Babynko Krystyna
Lisowski Marian
Gremza Barbara
Brzezińska Dorota
Czaplejewicz Wiesław
Romanowicz Piotr
Kozłowski Józef
Sańko Czesław
Dudziński Sławomir
Kołpuć Artur
Szomko Kazmierz