Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ukończyło wcześniej prace remontowe. Woda ciepła jest już w sieci.

PGE Dystrybucja S.A. wydała nowy komunikat o planowanych wyłączeniach prądu w miesiącu lutym 2018 r.

Można się z nim zapoznać pod linkiem:

https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Bia%C5%82ystok-Teren

                                             SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

                                       16–100 SOKÓŁKA OSIEDLE CENTRUM 17

                        Ogłasza przetarg ofertowy na roboty budowlane i przeglądy:

 1. Docieplenie ścian osłonowych podłużnych metodą bezspoinową z malowaniem elewacji ścian szczytowych, wymiana stolarki okiennej na klatkach i w piwnicach, remont balkonów  - 5 budynków (ok. 7 600 m2) – termin realizacji  – 31.10.2018r.
 2. Mycie elewacji budynku –(ok. 950 m2 ) - termin realizacji robót do 10.2018r.
 3. Przegląd instalacji i aparatów gazowych w ilości 1 911 mieszkań - termin realizacji robót do 28.12.2018r.
 4. Przegląd sprawności wentylacji w ilości 2.480 mieszkań + lokale usługowe - termin realizacji robót do 28.12.2018r.
 5. Przegląd 5-cio letni instalacji elektrycznych i uziemienia ( 2480 mieszkań i 65 uziomów) – termin realizacji robót
  do 28.12.2018r.  
 1. Wymiana drzwi wewnętrznych wiatrołapów – szt. 17 – do 30.09.2018r.
 2. Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji
  (wodomierz wody zimnej – 1321 szt., wodomierz wody ciepłej - 1320 szt.) Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny o przepływie Q3 – 1,0 m3/h, klasa dokładności R50 w każdej pozycji montażu – wg MID, o średnicy 15 mm i znormalizowanej długości 110 mm, liczydło z roztworem gliceryny) – termin realizacji do 28.12.2018r.
 1. Remont chodnika – 50,00 m2 - termin realizacji do 31.10.2018r.

Ze specyfikacją na roboty, informacją, jakie dokumenty ma dostarczyć oferent, przedmiarami robót oraz wysokością wadium można zapoznać się w Dziale Technicznym ul. Mickiewicza 2B.

WADIUM NALEŻY WPŁACAĆ DO GODZ. 1400 do dnia 25.01.2018r.  na konto Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Centrum 17 PKO BP S.A. o/Sokółka 67 1020 1332 0000 1302 0026 7823

Szczegółowe informacje: tel. 85 711-85-21 lub 85 711-34-21.
Wpłatę za specyfikację w kwocie 25,- zł można wnieść w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Centrum 17.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „Oferta na roboty ...”  w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie do 25.01.2018r. do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2018r. w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej  ul.Mickiewicza 2B w Sokółce.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

Oferty nie będą zwracane.

Plan remontów na 2018 rok z podziałem na nieruchomości.

 1. Docieplenie ścian osłonowych podłużnych + remont wiatrołapów + wymiana stolarki okiennej w piwnicach + remont balkonów + malowanie elewacji ścian szczytowych:

      ul.  Kołłątaja 2             

      ul. Kołłątaja 4                    

      ul. Wyszyńskiego 1           

      ul. Wyszyńskiego 3         

      ul. Wyszyńskiego 5

                                                      

 1. Mycie elewacji ściany północnej:

    Osiedle Centrum 1 - 952,00 m2                 

 

 1. Wymiana drzwi wewnętrznych w wiatrołapach budynków:
  - Wyszyńskiego 1 - 6 szt
  - Wyszyńskiego 3 - 2 szt
  - Wyszyńskiego 5 - 3 szt
  - Kołłątaja 4  - 3 szt.
  - Os. Zielone 11 kl. II- 1 szt.
  - Os. Zielone 12 kl. II- 1 szt.
  - Os. Centrum 3        - 1 szt.
                      Razem: 17 szt.
 1. Remont chodnika:

        – ul. Kołłątaja 42 - 40 - 50,00 m

 1. Wymiana stolarki okiennej:

            Ilość podań złożonych w 2017 roku – 38  szt.

            Dostarczone faktury w 2017roku – 28 szt.  

Plan robót konserwacyjnych zleconych do realizacji w 2018 roku:

  - 5-cio letni przegląd instalacji elektrycznych w mieszkaniach i instalacji odgromowych budynków – 2480 mieszkań i 45 budynki (65 uziomów)                    

- Przegląd instalacji i aparatów gazowych – 1.747 szt. + 164* szt.           

- Przegląd sprawności  wentylacji – 2.480 mieszkań                                

                                                                                       

*lokale, w których lokatorzy wymienili kuchenki elektryczne na gazowe.

Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji:

 - wodomierze zimnej wody -        1 321 szt.

 - wodomierze ciepłej wody -        1 320 szt.

                                   Razem:   2 641 szt.

                                      

 Plan został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nt 19/2017 w dniu 15-12-2017 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce 

zawiadamia, że sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

odbędzie się w dniu  30.06.2017r. (piątek) o godz. 1700 w hali sportowej  Zespołu Szkół

przy  ul. Mickiewicza 11 (Ogólniak) w Sokółce  z porządkiem obrad jn.:

Sprzedam, kupię

Wynajmę

Zamienię