Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Spodziewany wzrost kosztów ogrzewania powinien skłonić nas do szukania oszczędności.

Poniżej kilka rad, które pozwolą niewielkim wysiłkiem uzyskać całkiem dobre rezultaty:

  1. Uszczelnić drzwi i okna w mieszkaniu – to tamtędy ucieka sporo ciepła, ustawić właściwie regulację lato - zima, jeśli okna takową posiadają.
  1. Dostosować temperaturę do minimum swojego komfortu (wskazana jest nie wyższa niż 21 0C w pomieszczeniach dziennych, 18 0C w sypialni i 24 0C w łazience).
  2. Używać termostatów – obniżać temperaturę w razie dłuższej nieobecności w domu i w pomieszczeniach wyłączonych ze stałego użytkowania (ale nie do zera, o 1 - 2 stopnie nastawy).
  3. Zlikwidować zabudowy grzejników, nie zasłaniać ich kotarami, a nawet firankami, nie zastawiać meblami w bezpośredniej bliskości.
  4. Nie suszyć upranych rzeczy na grzejnikach, bo je zasłaniają i odparowując zwiększają zapotrzebowanie na ciepło, wzrost wilgotności powietrza wzmaga uczucie chłodu.
  5. W słoneczne dni odsłaniać okna, co pozwoli ogrzać mieszkania, nocą zawsze zaciągać kotary, do wysokości parapetu stanowiące dodatkową izolację.  
  6. Wietrzyć mieszkania krótko, ale intensywnie – szeroko otwierając okno, przy wystudzonym wcześniej grzejniku podokiennym.

Przyjmuje się, że obniżenie temperatury w mieszkaniu o 1 0C powoduje oszczędności rzędu 5 - 6% w opłatach.
Zastosowanie się do w/w porad  i wyrobienie odpowiednich, codziennych nawyków pozwalają ponoć na ograniczenie zużycia energii cieplnej nawet o 25%. To się przekłada na konkretne finansowe oszczędności co we dzisiejszych czasach jest szczególnie ważne.

Sprzedam mieszkanie 47,30 m2, Os. Centrum 3,  I piętro, częściowo umeblowane.

Tel. 530 991 202

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż rozliczenie kosztów ciepła za 2020 rok zostało zaksięgowane.

Można sprawdzić  wynik rozliczenia na Internetowej Kartotece Mieszkańca.

Dokumenty rozliczeniowe zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych Mieszkańców do dnia 10-03-2021r.

Prosimy o cierpliwość.

W związku z naprawą sprzętu komputerowego,

dnia  16  czerwca  2021 r  (środa)

K A S A    S P Ó Ł D Z I E L N I

czynna  w godzinach
 
od  7:00   do  11:00

Przedstawiamy harmonogram wywozu śniegu  udostępniony do publikacji przez Urząd Miasta w Sokółce.

Drogi/parkingi z których będzie wywożony śnieg
LP Ulica Lokalizacja Zakres Termin
Data Godzina 
1 Piłsudskiego przed Bankiem PKO parking 10.02 18-22
2 Piłsudskiego  przed Bankiem PEKAO parking 10.02 18-22
3 Wróblewskiego za Bankiem PEKAO parking 10.02 18-22
4 Wróblewskiego przy i naprzeciwko placu zabaw parking 10.02 18-22
5 Piłsudskiego przed sądem parking 10.02 18-22
6 Piłsudskiego przed i naprzeciwko przychodni parking 10.02 18-22
7 Polna  przy skrzyżowaniu z Piłsudskiego parking 10.02 18-22
8 Pocztowa wzdłuż całej ulicy parking+ulica 11.02 10-15
9 Os. Zielone  wzdłuż ulicy oraz między blokami parking+ulica 11.02 10-15
10 1Maja od Urzędu w stronę Boh. Monte Cassino z parkingiem za skrzyżowaniem  parking+ulica 11.02 18-22
11 Lelewela wzdłuż całej ulicy + Barlickiego parking+ulica 11.02 18-22
12 Wojska Polskiego wzdłuż całej ulicy parking+ulica 11.02 18-22
13 Boh. Monte Cassino wzdłuż całej ulicy  parking 11.02 18-22
14 Wróblewskiego od bloku os. Centrum 17 do skrzyżowania z ul. Mickiewicza parking 12.02 18-22
15 Mickiewicza przed Szkołą Podstawową nr 1 (przy skrzyżowaniu z ul. Ściegiennego) parking 12.02 18-22
16 Mickiewicza  przed Zespołem Szkół przy ul. Mickiewicza 11 parking 12.02 18-22
19 Plac Kościuszki  od ul. Białostockiej do skrzyżowania ze Ściegiennego  parking 12.02 18-22