Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że z dniem 1 sierpnia 2020 r. zostanie przywrócone naliczanie odsetek od wpłat dokonywanych po terminie.