Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Jerzy Saciłowski - Prezes Zarządu

Barbara Białkowska - Z-ca Prezesa Zarządu 

Mirosława Ziółkowska - Główny Księgowy