Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce Os. Centrum 17 poszukuje firmy sprzątającej – dotyczy  terenów na Os. Centrum o powierzchni 46 631 m2 oraz terenów przy ul. Kołłątaja; Pocztowej; Ściegiennego; 1–go Maja; Wojska Polskiego o powierzchni 37 601 m2.

ZAKRES USŁUG:

I. W zakresie utrzymania porządku i czystości.

 1. Codzienne sprzątanie śmietników, chodników, jezdni, parkingów, placów zabaw oraz usuwanie piasku z tych płaszczyzn.
 2. Usuwanie na bieżąco w okresie zimowym śniegu i lodu z chodników, przejść, podestów przy klatkach i schodach, tak ażeby prace te były wykonane do godz. 630.
 3. W czasie gołoledzi posypywanie piaskiem chodników i przejść tak, żeby prace te były wykonane do godz. 730.
 4. Odśnieżanie parkingów i zatoczek parkingowych.
 5. Nadzór nad znajdującymi się śmietnikami na zleconym terenie tj. utrzymanie czystości wewnątrz śmietnika oraz zgłaszanie do Działu Technicznego Spółdzielni wywozu ilości nagromadzonych nieczystości (należy zgłaszać tylko całkowicie zapełnione kontenery, pilnować, aby w kontenerach nie znajdowały się pudełka kartonowe oraz przedmioty o większych gabarytach).

II. W zakresie utrzymania zieleni.

 1. Codzienne utrzymanie porządku na terenach zielonych.
 2. Usuwanie przez pielenie trawy i chwastów z placu zabaw, chodników, obrzeży trawnikowych, opasek z płytek chodnikowych wokół budynków.
 3. Przycięcie żywopłotów, krzewów oraz złamanych gałęzi drzew.
 4. Koszenie trawy na terenach zielonych min. 4 razy w roku.

III. W zakresie innych usług.

 1. Rozwieszanie w gablotach ogłoszeniowych informacji przekazanych przez Zamawiającego oraz roznoszenie informacji do lokatorów.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o dostrzeżonych uszkodzeniach elementów budynku, sprzętu zabawowego, ławek oraz wadliwym działaniu instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej itp.
 3. Stała troska o dobro mienia spółdzielczego znajdującego się na terenie zleconych usług.

Szczegółowe oferty wraz z ceną można składać w biurze Spółdzielni Os. Centrum 17 do dnia 15.07.2019r włącznie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz  Statutem Spółdzielni,  w dniu   14 czerwca  2019 roku odbyło się sprawozdawczo - wyborcze  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.Na 3174 uprawnionych do udziału w zebraniu przybyło 77 członków  Spółdzielni, co stanowi  2,4%.

Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz wybory Rady Nadzorczej.

K  O  M  U  N  I  K  A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że na podstawie zatwierdzonej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokółka ulegają zmianie stawki opłat za wodę i ścieki dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej położonych na terenie miasta Sokółka.

Taryfa numer BI.RET.079.556.2018.TR
ogłoszona 15 maja 2018 r. weszła w życie z dniem 23 maja 2018 r. Zgodnie z zapisami taryfy, stawki za wodę i odprowadzanie ścieków ulegają kolejnej zmianie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy czyli od 23 maja 2019 r.

W związku z powyższym:

Z dniem 01 czerwca 2019 r. ulegają zmianie opłaty za zimną wodę:
  - dotychczasowa cena brutto     - 2,60 zł/m3 (netto - 2,41 zł/m3 + 8%VAT)
  - nowa cena brutto                 - 2,66 zł/m3 (netto - 2,46 zł/m3 + 8%VAT)

Z dniem  01 czerwca 2019 r. ulegają zmianie opłaty za odprowadzenie ścieków:
  - dotychczasowa cena brutto     - 5,41 zł/m3 (netto – 5,01 zł/m3 + 8%VAT)
  - nowa cena brutto                 - 5,53 zł/m3 (netto – 5,12 zł/m3 + 8%VAT)

Razem cena 1,0 m3 wody i kanalizacji od 1 czerwca 2019 roku wynosi : 8,19 zł/m3 i będzie obowiązywała do 31 maja 2020 roku.

Dotychczasowa cena wynosiła  8,01 zł/m3.

W związku ze zmianą cen konieczne jest dokonanie dodatkowego rozliczenia kosztów wody. 

Odczyty będą się odbywały od 23 maja 2019r. 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce 

zawiadamia, że sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

odbędzie się w dniu  14.06.2019r. (piątek) o godz. 1700.                                                                                   

Zebranie odbędzie się w hali sportowej  Zespołu Szkół przy  ul. Mickiewicza 11 (Ogólniak) w Sokółce

 z porządkiem obrad jn.:

I N F O R M A C J A

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce  informuje , iż od dnia 1 lipca 2019 r. stawka za sprzątanie klatki schodowej  będzie wynosiła 9,70 zł brutto od mieszkania.

U Z A S A D N I E N I E

Właściciel firmy sprzątającej wystąpił z wnioskiem do Zarządu Spółdzielni o zmianę ceny usługi w związku z  rosnącymi kosztami. Jakość świadczonych usług jest zadowalająca i Zarząd Spółdzielni po negocjacjach wyraził zgodę na wzrost do ceny 9,70 miesięcznie od mieszkania.

Dotychczasowa stawka za sprzątanie klatki schodowej w wysokości 9 zł miesięcznie za mieszkanie obowiązywała od 1 lipca 2018.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdziła stawkę 9,70 miesięcznie od mieszkania  Uchwałą Nr 7/2019  z dnia 19-03-2019 r.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.