Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

16–100 SOKÓŁKA  OSIEDLE  CENTRUM  17

                        Ogłasza przetarg ofertowy na roboty budowlane i przeglądy:

  1. Mycie i malowanie elewacji wraz z remontem balkonów - 3 budynki ( ok. 3600 m2), budynek biurowy (ok. 1600 m2 ) – termin realizacji – 10.2022r.
  2. Remont parkingów i chodników – 0k. 1600 m2 - termin realizacji – 11.2022 r.
  3. Wymiana drzwi wewnętrznych w wiatrołapach - 10 – termin realizacji – 31.11.2022r.
  4. Wymiana zaworów zw, cw i cyrkulacji na pionach głównych budynków – 142 piony – termin realizacji – 11.2021r.
  5. Przegląd instalacji i aparatów gazowych w ilości 1.911 mieszkań  - termin realizacji robót - 30.12.2022.
  6. Przegląd sprawności wentylacji w ilości 2.484 mieszkania + lokale usługowe - termin realizacji robót - 30.12.2022 r.

 

WADIUM  NALEŻY  WPŁACAĆ DO GODZ. 1400 do dnia 28.01.2022r  na konto Spółdzielni Mieszkaniowej

Os. Centrum 17 PKO BP S.A. o/Sokółka 67 1020 1332 0000 1302 0026 7823

Ze specyfikacją na roboty: informacją, jakie dokumenty ma dostarczyć oferent, przedmiarami robót oraz wysokością wadium można zapoznać się w Dziale Technicznym ul. Mickiewicza 2B

Szczegółowe informacje: tel. (085) 711-34-21.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na roboty ...”  w sekretariacie

Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Centrum 17, 16-100 Sokółka w terminie do 28.01.2022r. do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2022r w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 2B w Sokółce.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

Oferty nie będą zwracane.