Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

W związku ze stwierdzonymi w ostatnich dniach przypadkami montowania zapór parkingowych na parkingach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, Zarząd Spółdzielni informuje, że są to czynności nielegalne i brak jest akceptacji na jakiekolwiek formy wydzielania miejsc parkingowych do wyłącznego korzystania.

Parkingi stanowią części nieruchomości wspólnych, które służą do wspólnego użytku wszystkich Mieszkańców. Nie jest możliwe wydzielanie miejsc parkingowych do wyłącznego użytku, dlatego montowane zapory parkingowe będą podlegały usunięciu.

 - ul. Os. Centrum 20 klatka I i II    - 16.07.2024 w godz. 9:00 – 18:00

- ul. Os. Centrum 20 klatka III i IV - 17.07.2024 w godz. 9:00 – 18:00

- ul. Os. Centrum 20 klatka V i VI   - 19.07.2024 w godz. 9:00 – 18:00

 

Telefon kontaktowy do montera: 506-222-293

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach:

  • Os. Centrum 17 - o pow. 14,35 m2
  • Os. Centrum 17 - o pow. 123,58 m2
  • Os. Centrum 17 - o pow. 33,75 m2
  • Os. Centrum 17 - o pow. 26,60 m2
  • Os. Centrum 17 - o pow. 53,19 m2
  • Os. Centrum 21 - o pow. 58,20 m2
  • Os. Centrum 21 - o pow. 69,10 m2
  • Os. Centrum 21 - o pow. 294,80 m2
  • Os. Centrum 20 - o pow. 45,00 m2

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu użytkowego, mogą składać oferty cenowe.

Oferty powinny zawierać informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz proponowaną cenę 1 m2 powierzchni najmu w/w lokalu użytkowego.

Informacje można uzyskać: tel. nr 85 711 24 91.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że w dniu
28 czerwca 2024 roku odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych; Statutem Spółdzielni.

Na 3060 uprawnionych do udziału w zebraniu przybyło 182 Członków Spółdzielni (co stanowi 5,95%).

Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce podjęło następujące uchwały:

Nr 1.

W sprawie: przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

Nr 2.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Nr 3.

W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023r.

Nr 4.

W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r.

Nr 5.

W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.

Nr 6.

W sprawie: podziału wyniku finansowego za 2023 rok.

Nr 7.

W sprawie: przyjęcia informacji z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2023r.

Nr 8,

Nr 9,

Nr 10

W sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

Należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami (wskazują pełne m3).

Odczyt należy podawać do 3 miejsca po przecinku (kolor czerwony).

Prawidłowy odczyt – 0000,048 m3


Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.