Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

INFORMACJA

15 lutego 2019 r  Firma Visterma sp z o.o. dostarczyła wyniki rozliczenia kosztów ciepła za 2018 rok.

Zostały one zaksięgowane na kontach mieszkańców.  Można je sprawdzić na Internetowej Kartotece Mieszkańca.

Rozliczenie składa się z dwóch dokumentów - rozliczenie ciepła na podstawie odczytów podzielników oraz rozliczenie kosztów podgrzania zimnej wody.

Wyniki rozliczenia w formie papierowej zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych w dniach 20-22 luty 2018 (środa - piątek).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  w Sokółce  Osiedle Centrum 17

 informuje, że w dniu 31 stycznia 2019r. odbędzie się przetarg

na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Sokółce, Osiedle Zielone 11 m 44 o pow. użytkowej 36,54m2  (do kapitalnego remontu), 
3-izbowego, na IV piętrze, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oznaczony jako działka nr 3106/2 obr. 34 – Sokółka, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – za cenę wywoławczą 50.800 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset) zł.

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

16–100 SOKÓŁKA OSIEDLE CENTRUM 17

 Ogłasza przetarg ofertowy na roboty budowlane i przeglądy:

  1.Docieplenie ścian osłonowych podłużnych metodą bezspoinową z malowaniem elewacji ścian szczytowych, wymiana stolarki okiennej na klatkach i w piwnicach, remont balkonów -     5 budynków (ok. 6 200 m2) – termin realizacji – 31.10.2019r.

  1. Przegląd instalacji i aparatów gazowych w ilości 1.911 mieszkań - termin realizacji robót do 31.12.2019r.
  2. Przegląd sprawności wentylacji w ilości 2.480 mieszkań + lokale usługowe - termin realizacji robót do 31.12.2019 r.
  3. Wymiana drzwi wewnętrznych wiatrołapów – sz. 15.

WADIUM NALEŻY WPŁACAĆ do godz. 1400 do dnia 29.01.2019r  na konto Spółdzielni Mieszkaniowej

Os. Centrum 17 PKO BP S.A. o/Sokółka 67 1020 1332 0000 1302 0026 7823

Ze specyfikacją na roboty: informacją, jakie dokumenty ma dostarczyć oferent; przedmiarami robót oraz

wysokością wadium można zapoznać się w Dziale Technicznym SM ul. Mickiewicza 2B.

Szczegółowe informacje: tel.  85 711-34-21.

Wpłatę za specyfikację w kwocie 25,- zł można dokonać w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Centrum 17 lub na wyżej podane konto SM.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta na roboty ...”  w sekretariacie

Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie do 29.01.2019r. do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2019r w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 2B w Sokółce.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

Oferty nie będą zwracane.

Zgodnie z nowym Regulaminem określającym zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie dla mieszkań i lokali użytkowych przyjętym dnia 17 września 2018 r. Uchwałą Nr 25/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, mieszkańcy mieli możliwość podjęcia decyzji o sposobie rozliczania ciepła na poszczególnych węzłach.

Warunkiem przejścia na nową metodę rozliczenia było uzyskanie 50% +1 złożonych oświadczeń na danym węźle.

Rozliczenie okresu grzewczego za rok 2019 będzie się odbywało wg metody powierzchniowej w trzech budynkach:

- Osiedle Centrum 14
- Sikorskiego 16
- Broniewskiego 10

Przypominamy, iż rozliczenie ciepła za rok 2018 w wyżej wymienionych budynkach odbędzie się wg dotychczasowych zasad na podstawie odczytów podzielników.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia zadłużenie mieszkańców Spółdzielni na dzień 31-08-2018 r. wg poszczególnych budynków.

Przypominamy, iż termin płatności to 28 dzień każdego miesiąca. Od wpłat wniesionych po tym terminie są naliczane odsetki w wysokości 7%.

Dziękujemy wszystkim, którzy wnoszą opłaty terminowo. 

Sokółka 15-10-2018

Wykaz-lokali-zadłuonych-VIII-2018

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Sprzedam, kupię

Wynajmę

Zamienię