Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Od 1 czerwca 2023 grozi nam podwójna wysokość opłaty za śmieci - 66 zł miesięcznie za osobę!

Straż Miejska udzieliła nam ostrzeżenia w postaci czerwonych naklejek na pojemnikach na szkło za nieprawidłową segregację.

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Sokółka wyniósł w 2022 roku tylko 23,57% a wymagany zgodnie z brzmieniem art.3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku ma wynieść 35%.

Od 1 czerwca 2023 rozpoczną się kolejne kontrole i w przypadku braku prawidłowej segregacji opłaty będą solidarnie podwyższone dla wszystkich Mieszkańców do wysokości 66 zł miesięcznie za osobę.

Będzie to bardzo dotkliwa kara i musimy dołożyć wszelkich starań by uzyskać prawidłowy poziom recyklingu.

W związku z powyższym prosimy o dokładniejszą selekcję wyrzucanych śmieci. Aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizuje Spotkanie Sąsiedzkie, na którym Pracownicy Spółdzielni przedstawią zasady segregacji.

Będzie to też okazja do spotkania, wymiany uwag i doświadczeń. W ramach edukacji ekologicznej proponujemy podzielenie się zbędnymi, zalegającymi rzeczami. Dajmy drugie życie rzeczom a przy okazji ograniczymy ilość odpadów.

O terminie i miejscu spotkania powiadomimy na plakatach.

Zapraszamy serdecznie!

  1. Ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 868) wprowadzono zmiany w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1385) [dalej: ustawa Prawo energetyczne] dotyczące wymogu instalowania podzielników kosztów ogrzewania w lokalach położonych w budynkach wielolokalowych i rozliczania kosztów ciepła z wykorzystaniem tych podzielników w budynkach, w których lokale nie mogą być wyposażone w ciepłomierze, i tak w szczególności:
  • 45a ust. 7 ustawy Prawo energetyczne w nowym brzmieniu przewiduje obowiązek wyposażenia lokali w podzielniki kosztów ogrzewania z funkcją zdalnego odczytu, o ile jest to techniczne wykonalne i opłacalne.
  • 45a ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy Prawo energetyczne w nowym brzmieniu przewiduje, że rozliczanie kosztów ciepła w części dotyczącej ogrzewania poprzez stosowanie metody wykorzystującej powierzchnię lokali dopuszczalne jest wyłącznie, gdy zastosowanie ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania jest techniczne niewykonalne lub nieopłacalne.
  1. W odniesieniu do budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce nie zachodzi sytuacja, która zwalniałaby Spółdzielnię jako zarządcę budynków z obowiązku wyposażenia lokali w podzielniki kosztów ogrzewania.

W związku z powyższym podzielniki zostaną zamontowane w terminie do 30 czerwca 2023 w budynkach:

- Grodzieńska 22
- Os. Centrum 13A
- Pocztowa 2 II węzeł
- Pocztowa 5
- Piłsudskiego 11

W w/w budynkach rozliczenie ciepła będzie się odbywało w systemie hybrydowym, tzn. do 30 czerwca 2023 wg m2 a za II półrocze 2023 wg  odczytu podzielników.

W budynkach :

- Broniewskiego 10
- Grodzieńska 24
- Grodzieńska 28
- Kołłątaja 17
- Kołłątaja 19
- Osiedle Centrum 1
- Osiedle Centrum 13 I w.
- Osiedle Centrum 14
- Osiedle Centrum 15
- Osiedle Centrum 2
- Osiedle Centrum 4
- Piłsudskiego 13
- Pocztowa 2 I węzeł
- Pocztowa 4
- Sikorskiego 14
- Sikorskiego 16
- Sikorskiego 18

Podzielniki zostaną zamontowane w II półroczu 2023 i rozliczenie wg podzielników odbędzie się dopiero za 2024 rok.

O w/w zmianach Mieszkańcy w/w budynków zostali powiadomieni w indywidualnych pismach a harmonogramy montażu podzielników zostaną zamieszczone na klatkach schodowych.

Sytuacja energetyczna w budynkach wielorodzinnych staje się dramatyczna i bardzo niebezpieczna z punku widzenia nie tylko samych mieszkańców, ale również ze strony zarządców nieruchomości (możliwość utraty płynności finansowej). Wysokie ceny energii cieplnej zmuszają nas do rozpoczęcia zdecydowanej akcji służącej obronie mieszkańców budynków wielorodzinnych!

Wraz z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami zwracamy się do Was z prośbą o zapoznanie się z treścią petycji Zarządców Nieruchomości do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie drastycznych podwyżek cen ciepła w budynkach wielolokalowych. Druki petycji zostaną dostarczone do Państwa skrzynek do 10 marca 2023 r.

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2022 rok dokonano zgodnie z obowiązującymi w naszej Spółdzielni Regulaminami określającymi zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem koszty ciepła za 2022 rok zostały rozliczone w dwóch pozycjach:

- koszty centralnego ogrzewania.

- koszty ciepła zużytego do podgrzania zimnej wody,

Koszty ciepła w zakresie centralnego ogrzewania  za 2022 rok zostały rozliczone wg dwóch metod:

- na 33 węzłach - wg metody powierzchniowej rozliczono 31 budynków

- na 24 węzłach - wg metody podzielnikowej rozliczono 39 budynków.

Wysokość kosztów ustalono na podstawie faktur VAT wystawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce a w Sidrze według ewidencji kosztów związanych z eksploatacją kotłowni.

Wysokość kosztów c.o. w poszczególnych węzłach cieplnych jest pomniejszona o koszty ciepła lokali użytkowych wg wysokości określonej w umowach najmu.

Różnica między wniesionymi przedpłatami na centralne ogrzewanie a poniesionymi kosztami wyniosła 1 024 398,52 zł (nadpłata)  (w 2021 r. - 322 425,40 zł)

  1. Zaliczki - 4 486 581,34.zł - (w 2021 r. - 3 176 337,69 zł)
  2. Koszty - 3 462 182,82 zł - (w 2021 r. - 3 498 763,09 zł) 

Koszty odczytu i serwisu wyniosły 37 612,91 zł  (w 2021 - 46 384,20 zł).

Mieszkańcy, którzy podjęli decyzję o rozliczeniu ciepła wg powierzchni lokali otrzymali zwroty na kwotę łączną 527 787,91 – 1 438 lokali (w 2021 r - 221 149,09 zł -  810 lokali).

Łączna kwota zwrotu na węzłach rozliczanych metodą podzielnikową wyniosła 438 999,76 zł, w tym 904 osób otrzymało zwroty na kwotę 507 499,84 zł  o 141 osoby dopłacały na łączną kwotę 68 500,08 zł.   

W 2021 roku 794 osoby miały dopłatę na łączną kwotę 367 086,22 zł a 880 osób otrzymało zwroty na kwotę 219 425,71 zł.

Ogółem na rozliczenie kosztów ciepła za rok 2022 składają się:

  • Różnica między wniesionymi zaliczkami na centralne ogrzewanie nad kosztami - 1 024 398,52 zł (zwrot dla mieszkańców)
  • Kwota zwrotu wynikająca z nadwyżki wpłaconych zaliczek nad faktycznymi kosztami podgrzania zimnej wody w wysokości 126 116,92   (w 2021 r. – 123 336,04 zł - dopłata)
  • Kwota zwrotu wynikająca z nadwyżki wpłaconych zaliczek nad faktycznymi kosztami za moc zamówioną na potrzeby podgrzania zimnej wody – w wysokości 47 479,29 (w 2021 r. dopłata 4 886,71 zł).

Najwyższa dopłata wynosi – 2 948,04 zł (w 2021 roku - 2 605,35 zł).

Najwyższy zwrot to kwota – 1 490,86 zł w (2021 roku - 1 004,42 zł).

Z przeprowadzonej analizy poszczególnych rozliczeń wynika, że średnia temperatura w mieszkaniach rozliczanych według podzielników waha się w przedziale od 16,5 do 23,0 ºC. Zdecydowana większość to temperatury w zakresie 18-20ºC. 

Na wysokie zwroty z rozliczenia kosztów ciepła za 2022 rok wpływ miały następujące czynniki :

- znaczna podwyżka zaliczek od 1 kwietnia 2022 r.

- obniżenie stawki VAT z 23% do 8% w styczniu 2022 i do 5% od lutego 2022 r.

- wprowadzenie nowych cen ciepła wyższych o ponad 100% dopiero od 15 grudnia 2022 r.

Przedstawiciele spółdzielni złożyli do Komisji Europejskiej petycję, w której domagają się zmiany dyrektywy ws. podatku VAT dotyczącego cen energii elektrycznej oraz cieplnej. Postulują, aby spółdzielnie mieszkaniowe zostały całkowicie zwolnione z tego podatku.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.