Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

PRZOK będzie przyjmować odpady tylko od mieszkańców gminy Sokółka, wyłącznie posegregowane, bez zanieczyszczeń, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie.

Bez ograniczeń będzie można tam oddawać: papier, tekturę, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, bioodpady stanowiące odpady komunalne, drobne odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki oraz odpady z tekstyliów i odzież.

Natomiast ilość odpadów przekazana w skali roku od gospodarstwa domowego będzie dotyczyć odpadów takich jak: popiół w ilości 100 kg, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki w ilości 5 kg, chemikalia w ilości 20 kg, zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cali w ilości 4 szt., odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne jak beton, gruz ceglany, odpady mineralne nie zanieczyszczone w ilości 100 kg.

Instalacja znajduje się przy ulicy Targowej, pomiędzy stacją paliw a działką Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

W związku ze zmianą standardu nadawania TV naziemnej, od dnia 21 czerwca 2022 zmianie ulegną parametry nadawania programów w sieci AZART. Dotychczasowy standard telewizji cyfrowej DVB-T,  zostanie zastąpiony standardem DVB-C (standard wykorzystywany między innymi w telewizji kablowej).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskał następującą informację od dostawcy sygnału w sieci AZART - Chamerlińscy TVK-NET:

"Abonenci, którzy dotychczas do odbioru programów w sieci AZART używali tylko odbiorników TV (bez dodatkowego dekodera), w większości przypadków nie będą potrzebowali wymieniać odbiorników lub dokupować dekoderów!!!.

W takim przypadku trzeba jedynie przestroić odbiornik i zmienić źródło sygnału naziemnego na kablowy.

Abonenci korzystający z dodatkowych dekoderów do odbioru telewizji AZART  w dotychczasowym standardzie DVB-T, powinni dokupić dekodery obsługujące system DVB-C. Przetestowane przez  nas dekodery, to : Opticum Nytro Box Plus  oraz Opticum AX Lion NS.

Powyższe zmiany standardu nadawania programów dotyczą wyłącznie odbiorców sieci AZART. 
Abonenci TV Kablowej TVK-NET, w związku z koniecznością przeprowadzenia wspomnianych zmian, będą musieli jedynie na nowo dostroić odbiorniki telewizyjne. "

W przypadku wątpliwości prosimy  o kontakt z firmą Chamerlińscy TVK-NET  pod numerem telefonu: 85 653 96 33

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że

od dnia 09.05.2022 r.

zostanie wyłączone centralne ogrzewanie.

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2021 rok dokonano zgodnie z obowiązującymi w naszej Spółdzielni Regulaminami określającymi zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej.

Sezon grzewczy w 2021 roku trwał  230 dni, w tym:

- od 1 stycznia do 10 maja 2021 (129 dni)

- oraz od 21 września do 31 grudnia 2021 (101dni).

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej średnia temperatura w w/w okresie wyniosła 2,9ºC .