Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że w dniu 23 czerwca 2023 roku odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych; Statutem Spółdzielni.

Na 3053 uprawnionych do udziału w zebraniu przybyło 159 Członków Spółdzielni, co stanowi 5,21%.

Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

W sprawie: przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3.

W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022r.

Uchwała Nr 4.

W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r.

Uchwała Nr 5.

W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.

Uchwała Nr 6.

W sprawie: podziału wyniku finansowego za 2022 rok.

Uchwała Nr 7.

W sprawie: przyjęcia informacji z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2022r.

Uchwała Nr 8,

Uchwała Nr 9,

Uchwała Nr 10.

W sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

Od 1 czerwca 2023 grozi nam podwójna wysokość opłaty za śmieci - 66 zł miesięcznie za osobę!

Straż Miejska udzieliła nam ostrzeżenia w postaci czerwonych naklejek na pojemnikach na szkło za nieprawidłową segregację.

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Sokółka wyniósł w 2022 roku tylko 23,57% a wymagany zgodnie z brzmieniem art.3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku ma wynieść 35%.

Od 1 czerwca 2023 rozpoczną się kolejne kontrole i w przypadku braku prawidłowej segregacji opłaty będą solidarnie podwyższone dla wszystkich Mieszkańców do wysokości 66 zł miesięcznie za osobę.

Będzie to bardzo dotkliwa kara i musimy dołożyć wszelkich starań by uzyskać prawidłowy poziom recyklingu.

W związku z powyższym prosimy o dokładniejszą selekcję wyrzucanych śmieci. Aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizuje Spotkanie Sąsiedzkie, na którym Pracownicy Spółdzielni przedstawią zasady segregacji.

Będzie to też okazja do spotkania, wymiany uwag i doświadczeń. W ramach edukacji ekologicznej proponujemy podzielenie się zbędnymi, zalegającymi rzeczami. Dajmy drugie życie rzeczom a przy okazji ograniczymy ilość odpadów.

O terminie i miejscu spotkania powiadomimy na plakatach.

Zapraszamy serdecznie!

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2022 rok dokonano zgodnie z obowiązującymi w naszej Spółdzielni Regulaminami określającymi zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem koszty ciepła za 2022 rok zostały rozliczone w dwóch pozycjach:

- koszty centralnego ogrzewania.

- koszty ciepła zużytego do podgrzania zimnej wody,

Koszty ciepła w zakresie centralnego ogrzewania  za 2022 rok zostały rozliczone wg dwóch metod:

- na 33 węzłach - wg metody powierzchniowej rozliczono 31 budynków

- na 24 węzłach - wg metody podzielnikowej rozliczono 39 budynków.

Wysokość kosztów ustalono na podstawie faktur VAT wystawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce a w Sidrze według ewidencji kosztów związanych z eksploatacją kotłowni.

Wysokość kosztów c.o. w poszczególnych węzłach cieplnych jest pomniejszona o koszty ciepła lokali użytkowych wg wysokości określonej w umowach najmu.

Różnica między wniesionymi przedpłatami na centralne ogrzewanie a poniesionymi kosztami wyniosła 1 024 398,52 zł (nadpłata)  (w 2021 r. - 322 425,40 zł)

  1. Zaliczki - 4 486 581,34.zł - (w 2021 r. - 3 176 337,69 zł)
  2. Koszty - 3 462 182,82 zł - (w 2021 r. - 3 498 763,09 zł) 

Koszty odczytu i serwisu wyniosły 37 612,91 zł  (w 2021 - 46 384,20 zł).

Mieszkańcy, którzy podjęli decyzję o rozliczeniu ciepła wg powierzchni lokali otrzymali zwroty na kwotę łączną 527 787,91 – 1 438 lokali (w 2021 r - 221 149,09 zł -  810 lokali).

Łączna kwota zwrotu na węzłach rozliczanych metodą podzielnikową wyniosła 438 999,76 zł, w tym 904 osób otrzymało zwroty na kwotę 507 499,84 zł  o 141 osoby dopłacały na łączną kwotę 68 500,08 zł.   

W 2021 roku 794 osoby miały dopłatę na łączną kwotę 367 086,22 zł a 880 osób otrzymało zwroty na kwotę 219 425,71 zł.

Ogółem na rozliczenie kosztów ciepła za rok 2022 składają się:

  • Różnica między wniesionymi zaliczkami na centralne ogrzewanie nad kosztami - 1 024 398,52 zł (zwrot dla mieszkańców)
  • Kwota zwrotu wynikająca z nadwyżki wpłaconych zaliczek nad faktycznymi kosztami podgrzania zimnej wody w wysokości 126 116,92   (w 2021 r. – 123 336,04 zł - dopłata)
  • Kwota zwrotu wynikająca z nadwyżki wpłaconych zaliczek nad faktycznymi kosztami za moc zamówioną na potrzeby podgrzania zimnej wody – w wysokości 47 479,29 (w 2021 r. dopłata 4 886,71 zł).

Najwyższa dopłata wynosi – 2 948,04 zł (w 2021 roku - 2 605,35 zł).

Najwyższy zwrot to kwota – 1 490,86 zł w (2021 roku - 1 004,42 zł).

Z przeprowadzonej analizy poszczególnych rozliczeń wynika, że średnia temperatura w mieszkaniach rozliczanych według podzielników waha się w przedziale od 16,5 do 23,0 ºC. Zdecydowana większość to temperatury w zakresie 18-20ºC. 

Na wysokie zwroty z rozliczenia kosztów ciepła za 2022 rok wpływ miały następujące czynniki :

- znaczna podwyżka zaliczek od 1 kwietnia 2022 r.

- obniżenie stawki VAT z 23% do 8% w styczniu 2022 i do 5% od lutego 2022 r.

- wprowadzenie nowych cen ciepła wyższych o ponad 100% dopiero od 15 grudnia 2022 r.

Przedstawiciele spółdzielni złożyli do Komisji Europejskiej petycję, w której domagają się zmiany dyrektywy ws. podatku VAT dotyczącego cen energii elektrycznej oraz cieplnej. Postulują, aby spółdzielnie mieszkaniowe zostały całkowicie zwolnione z tego podatku.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje,  iż na kontach Mieszkańców pod datą 31 grudnia 2022 r zostały zaksięgowane wyniki rozliczenia kosztów ciepła za 2022 rok w budynkach rozliczanych według metody powierzchniowej oraz różnica rocznych kosztów podgrzania wody w zasobach całej Spółdzielni. 

Rozliczenie ciepła wg metody podzielnikowej zostanie wykonane przez firmę zewnętrzną do końca lutego 2023 r.

Z aktualnym saldem można się zapoznać na Indywidualnej Kartotece Mieszkańca lub dzwoniąc do biura Spółdzielni 
- tel. 85 711 24 91.

Rozliczenia w formie papierowej zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych  w terminie do końca lutego 2023 r. 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.