Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Spodziewany wzrost kosztów ogrzewania powinien skłonić nas do szukania oszczędności.

Poniżej kilka rad, które pozwolą niewielkim wysiłkiem uzyskać całkiem dobre rezultaty:

  1. Uszczelnić drzwi i okna w mieszkaniu – to tamtędy ucieka sporo ciepła, ustawić właściwie regulację lato - zima, jeśli okna takową posiadają.
  1. Dostosować temperaturę do minimum swojego komfortu (wskazana jest nie wyższa niż 21 0C w pomieszczeniach dziennych, 18 0C w sypialni i 24 0C w łazience).
  2. Używać termostatów – obniżać temperaturę w razie dłuższej nieobecności w domu i w pomieszczeniach wyłączonych ze stałego użytkowania (ale nie do zera, o 1 - 2 stopnie nastawy).
  3. Zlikwidować zabudowy grzejników, nie zasłaniać ich kotarami, a nawet firankami, nie zastawiać meblami w bezpośredniej bliskości.
  4. Nie suszyć upranych rzeczy na grzejnikach, bo je zasłaniają i odparowując zwiększają zapotrzebowanie na ciepło, wzrost wilgotności powietrza wzmaga uczucie chłodu.
  5. W słoneczne dni odsłaniać okna, co pozwoli ogrzać mieszkania, nocą zawsze zaciągać kotary, do wysokości parapetu stanowiące dodatkową izolację.  
  6. Wietrzyć mieszkania krótko, ale intensywnie – szeroko otwierając okno, przy wystudzonym wcześniej grzejniku podokiennym.

Przyjmuje się, że obniżenie temperatury w mieszkaniu o 1 0C powoduje oszczędności rzędu 5 - 6% w opłatach.
Zastosowanie się do w/w porad  i wyrobienie odpowiednich, codziennych nawyków pozwalają ponoć na ograniczenie zużycia energii cieplnej nawet o 25%. To się przekłada na konkretne finansowe oszczędności co we dzisiejszych czasach jest szczególnie ważne.