Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

W związku z naprawą sprzętu komputerowego,

dnia  16  czerwca  2021 r  (środa)

K A S A    S P Ó Ł D Z I E L N I

czynna  w godzinach
 
od  7:00   do  11:00