Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Wszyscy mieszkańcy naszej Spółdzielni  wnoszą opłatę w wysokości 14 zł za wywóz śmieci sortowanych. Niestety część  mieszkańców nadal nie stosuje obowiązujących zasad segregacji.

Zgodnie z art. 6k ust 3  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ..  ( Dz.U.   2019  poz.  1579):
„ Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,  w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust.1 albo wart.6j ust.3b.” 

Z w/w przepisu wynika, iż na wniosek przedsiębiorstwa zajmującego się odbiorem odpadów Gmina może podnieść wysokość opłat. Niestety w przypadku spółdzielni jest to odpowiedzialność zbiorowa. Jeśli kontrola stwierdzi nagminny brak segregacji podwyższone opłaty obejmą wszystkich mieszkańców danej nieruchomości. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Sokółce wielokrotnie zgłaszali uwagi co do sposobu podziału odpadów. Pojemniki są oznaczone i  wystarczy odrobina dobrej woli i trochę chęci, by dokonać prawidłowego podziału. To naprawdę nie jest trudne!!

Poniżej prezentujemy jak wyglądają  nasze  pojemniki na szkło na Osiedlu Centrum. Znajdują się w  nich wszystkie rodzaje odpadów.

Kosz na szkło

Przypominamy o konieczności zgniatania plastikowych butelek i kartonów. Zajmują  one wtedy mniej miejsca i pojemniki nie muszą być tak często opróżniane.

Segregacja śmieci leży w naszym wspólnym interesie. Musimy dbać o ekologię, o nasze środowisko w którym żyjemy. Jednocześnie zadbamy o własną kieszeń  - opłata 28 zł w porównaniu do 14 zł jest zdecydowanie większym obciążeniem dla domowego budżetu.

Ze szczegółowymi zasadami segregacji odpadów komunalnych można zapoznać się klikając link: https://sokolka.pl/2019/11/04/jak-gdzie-wrzucac-smieci-i-kto-je-odbierze/#more-71211

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce informuje, że od dnia 14.11.2019 r. w KASIE Spółdzielni można dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej lub telefonu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 08-07-2019r. wzrastają opłaty za wywóz śmieci.

Od dnia 1-10-2019 r. opłata za śmieci zbierane selektywnie  obowiązująca w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce będzie wynosiła 14 zł miesięcznie za osobę  (dotychczasowa opłata - 7 zł).

Opłata za odbiór śmieci niesortowanych zgodnie z powyższą Uchwałą wynosi 28 zł.

Zarząd Spółdzielni zwraca się z prośbą do wszystkich naszych Mieszkańców o dołożenie staranności przy segregacji śmieci. Bardzo częste są przypadki wyrzucania śmieci do kontenerów bez dokonywania ich podziału wg rodzaju.

Na terenie Spółdzielni są ustawione kontenery na odpady bytowe oraz pojemniki na odpady segregowane tj. makulaturę, szkło, plastiki.

Do kontenerów nie należy wrzucać gruzu i innych odpadów poza odpadami bytowymi.

Przypominamy o konieczności zamawiania kontenerów na gruz w przypadku dokonywania większych remontów. Pojemnik taki można zamówić w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Sokółce przy ulicy Targowej.
Telefon:  85 711 26 14.

Nowe naliczenia czynszu uwzględniające podwyżkę opłat za śmieci zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych do końca miesiąca września.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz  Statutem Spółdzielni,  w dniu   14 czerwca  2019 roku odbyło się sprawozdawczo - wyborcze  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.Na 3174 uprawnionych do udziału w zebraniu przybyło 77 członków  Spółdzielni, co stanowi  2,4%.

Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz wybory Rady Nadzorczej.

K  O  M  U  N  I  K  A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że na podstawie zatwierdzonej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokółka ulegają zmianie stawki opłat za wodę i ścieki dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej położonych na terenie miasta Sokółka.

Taryfa numer BI.RET.079.556.2018.TR
ogłoszona 15 maja 2018 r. weszła w życie z dniem 23 maja 2018 r. Zgodnie z zapisami taryfy, stawki za wodę i odprowadzanie ścieków ulegają kolejnej zmianie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy czyli od 23 maja 2019 r.

W związku z powyższym:

Z dniem 01 czerwca 2019 r. ulegają zmianie opłaty za zimną wodę:
  - dotychczasowa cena brutto     - 2,60 zł/m3 (netto - 2,41 zł/m3 + 8%VAT)
  - nowa cena brutto                 - 2,66 zł/m3 (netto - 2,46 zł/m3 + 8%VAT)

Z dniem  01 czerwca 2019 r. ulegają zmianie opłaty za odprowadzenie ścieków:
  - dotychczasowa cena brutto     - 5,41 zł/m3 (netto – 5,01 zł/m3 + 8%VAT)
  - nowa cena brutto                 - 5,53 zł/m3 (netto – 5,12 zł/m3 + 8%VAT)

Razem cena 1,0 m3 wody i kanalizacji od 1 czerwca 2019 roku wynosi : 8,19 zł/m3 i będzie obowiązywała do 31 maja 2020 roku.

Dotychczasowa cena wynosiła  8,01 zł/m3.

W związku ze zmianą cen konieczne jest dokonanie dodatkowego rozliczenia kosztów wody. 

Odczyty będą się odbywały od 23 maja 2019r. 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.