Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

 

w sprawie metody rozliczania kosztów ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce

 Dnia 17 września 2018r Uchwałą Nr 25/2018 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce na wniosek Zarządu zatwierdziła nowy Regulamin określający zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie dla mieszkań i lokali użytkowych.

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/2018 z dnia  27-06-2018 roku
z dniem  1 października 2018 roku ulegają zmianie stawki opłaty eksploatacyjnej, energii elektrycznej i ubezpieczenia w zasobach mieszkaniowych położonych  na terenie miasta Sokółka.

1. Dotychczasowe stawki:

- konserwacja zasobów        - 0,48 zł/m2  

- utrzymanie terenów           - 0,32 zł/m2

- administrowanie                - 0,24 zł/m2

            Razem:                    1,04 zł/m2

zastępuje składnik opłata eksploatacyjna.

Zostaje ona podwyższona z dotychczasowej kwoty (będącej sumą w/w stawek)  1,04 zł/m2 do 1,39 zł/m2. Różnica wynosi - 0,35 zł/m2.

  1. Stawka za energię elektryczną zostaje obniżona z kwoty 0,12 zł/m2 do kwoty             0,11 zł/m2.   Różnica  - 0,01 zł/m2.
  2. Opłata za ubezpieczenie zostaje podwyższona z kwoty 0,01 zł/m2 do kwoty                0,02 zł/m2.    Różnica +0,01 zł/m2.

W zasobach mieszkaniowych w Sidrze :

Dotychczasowe stawki:

- konserwacja zasobów – 0,45 zł/m2  

- administrowanie        -  0,20 zł/m2

zastępuje jedna opłata eksploatacyjna, która ulega podwyższeniu  z dotychczasowej kwoty 0,65 zł/m2  do 1,65 zł/m2 o 1,00 zł/m2 .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz  Statutem Spółdzielni, w dniu 11 maja 2018 roku odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Na 3150 uprawnionych do udziału w zebraniu przybyło 148 członków  Spółdzielni, co stanowi  4,7%.

Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz zatwierdzenie zmian w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce podjęło następujące uchwały:

Nr 1.

W sprawie: przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

Nr 2.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nr 3.

W sprawie: przyjęcia protokółu z Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 30.06.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że na podstawie zatwierdzonej  dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji  nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokółka   ulegają zmianie stawki opłat za wodę i ścieki dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej położonych na terenie miasta Sokółka. 

Taryfa numer BI.RET.079.556.2018.TR  została ogłoszona 15 maja 2018 r i wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018r.

W związku z powyższym:

Z dniem  01 czerwca 2018 r. ulegają zmianie opłaty za zimną wodę:   
  - dotychczasowa cena brutto - 2,55 zł/m3  (netto – 2,36 zł/m3+ 8% VAT)

  - nowa cena brutto            - 2,60 zł/m3 (netto - 2,41 zł/m3 + 8%VAT)

                             

Z dniem  01 czerwca 2018 r. ulegają zmianie opłaty za odprowadzenie ścieków : 
  - dotychczasowa cena brutto    - 5,29 zł/m3  (netto – 4,90 zł/m3+ 8% VAT)

  - nowa cena brutto               -  5,41 zł/m3 (netto – 5,01 zł/m3 + 8%VAT)

Dotychczasowa cena wynosiła  7,84 zł/m3.

Cena 1,0 m3 wody i kanalizacji (razem) od 1 czerwca  2018 roku  wynosi : 8,01 zł/m3.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOKÓŁCE

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce, Os. Centrum 17, 16 – 100 Sokółka, zwana dalej Administratorem.
  2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym istnieje możliwość nawiązania kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:
    -  listownie na adres: Os. Centrum 17, 16 – 100 Sokółka,
    -  przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    -  telefonicznie: 85 711 24 91.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.