Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Rozliczenia kosztów ciepła za 2019 rok dokonano zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni „Regulaminem określającym zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce”. Oddzielnie rozliczono koszty centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody.

Koszty centralnego ogrzewania zostały rozliczone przez firmę „Visterma", wg wskazań elektronicznych podzielników.

W sezonie grzewczym 2019 roku centralne ogrzewanie było uruchomione przez 210 dni, w tym:

- od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 (119 dni)

- oraz od 01 października do 31 grudnia 2019 (91dni).

Wysokość kosztów ustalono na podstawie faktur VAT wystawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce oraz kosztów związanych z eksploatacją kotłowni w Sidrze.  

Wysokość kosztów c.o. w poszczególnych węzłach cieplnych jest pomniejszona o koszty ciepła lokali użytkowych znajdujących się w tych węzłach.

Różnica między wniesionymi przedpłatami na centralne ogrzewanie a poniesionymi kosztami wyniosła 380 340,86 zł (w 2018 r. - 341 890,63 zł ):

  1. Zaliczki – 3 056 961,84 zł - (w 2018r. - 3 027 776,65 zł)
  2. Koszty - 2 676 620,98 zł - (w 2018 r.- 2 685 886,02 zł)

Koszt odczytu i rozliczenia za 2019 r. wyniósł 58 197,99 zł. Koszty serwisu za 2019 rok wyniosły 2 329,60 zł. Ogółem koszty dodatkowe wyniosły 60 527,59 zł.

Kwota do rozliczenia z mieszkańcami za rok 2019 wyniosła: 319 813,27zł (380 340,86 zł – 60 527,59 zł) (w 2018r. 282 480,37 zł).

W rozliczeniu zastosowano współczynnik termiczny. Spowodowało to, iż mieszkania ogrzewane przez sąsiadów (tzn. korzystające z dobrodziejstwa ciepłych mieszkań położonych po sąsiedzku), oraz korzystające z ciepła nieopomiarowanych łazienek zostały obciążone częścią kosztów zmiennych zgodnie z odczytaną temperaturą.

Z przeprowadzonej analizy poszczególnych rozliczeń wynika, że średnia temperatura w mieszkaniach waha się w przedziale od 16,5 do 23,0 ºC. Zdecydowana większość to temperatury w zakresie 18-20ºC.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym wyniosła 5,6ºC.

Struktura zwrotów i nadpłat z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania:

- zwroty w wysokości 523 268,82 zł - 1808 lokali

w 2018 r. - 487 053,26 zł - 1743 lokale

w 2017 r. - 468 339,86 zł – 1 700 lokale;

- dopłaty  w wysokości   203 497,85 zł – 671  lokali

w 2018 r. – 204 568,55  - 736 lokali

w 2017 r.  226 626,92 zł - 779 lokali

Najwyższa dopłata wynosi 2 761,38 zł

w 2018 r. - 1 956,98

w 2017 r. - 4 245,82 zł;

Najwyższy zwrot to kwota – 1135,59 zł

w 2018 r. - 1 164,26 zł

w 2017 r. - 836,78  zł;

Opłatą ryczałtową były objęte 3 mieszkania. Koszty i zaliczki tych mieszkańców nie były uwzględniane w rozliczeniu ogólnym poszczególnych węzłów.

Salda rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania zostały zaksięgowane na kartoteki mieszkańców dnia 19 lutego 2020 r.

Rozliczenie kosztów podgrzania zimnej wody za rok 2019 składa się z:

- kwoty dopłaty wynikającej z nadwyżki faktycznych kosztów odgrzania zimnej wody nad wniesionymi opłatami w wysokości – 77 249,97zł - dopłata (w 2018 r. – 41 310,30 zł – zwrot ).

Opłata za podgrzanie wody (GJ – opłata zmienna) rozliczona została, jako różnica pomiędzy wartością zaliczki na podgrzanie 1m3 wody a faktycznym kosztem podgrzania 1m3 wody (zgodnie z fakturami MPEC za 2019 rok) i pomnożona przez ilość zużytej ciepłej wody w danym lokalu w 2019 roku.

- kwoty dopłaty z tytułu nadwyżki poniesionych kosztów nad wniesionymi opłatami za moc zamówioną na potrzeby podgrzania zimnej wody – w wysokości 20 623,76 zł (w 2018 r. dopłata 6 297,19 zł).

Opłata stała za podgrzanie wody (MW – moc zamówiona) rozliczona została jako różnica pomiędzy wniesionymi zaliczkami a poniesionymi kosztami w roku 2019 wg ilości lokali na danym węźle.

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2019 r. zostało dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkańców na druku firmy rozliczającej „Visterma”, a rozliczenie kosztów podgrzania zimnej wody - na druku Spółdzielni Mieszkaniowej.


Suma obu rozliczeń daje kwotę zwrotu lub dopłaty.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.