Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Mając na uwadze wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, w celu przeciwdziałania tworzeniu się warunków sprzyjających rozprzestrzenianiu się koronawirusa zwracamy się z uprzejmą prośbą o niekorzystanie z placów zabaw, siłowni, boisk i innych urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na terenie Spółdzielni.

Prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich.