Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Z A W I A D O M I E N I E


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce  
zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
odbędzie się w dniu 18.09.2020r. (piątek) o godz. 17:00.
    
Zebranie odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół przy ul. Mickiewicza 11 (Ogólniak) w Sokółce z porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  za 2019 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i wnioskiem Zarządu dot. podziału wyniku finansowego za 2019r.
9. Przedstawienie informacji o realizacji wniosku z lustracji ustawowej Spółdzielni przeprowadzonej w 2018r.
10. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2019r.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  za 2019r,
     b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r,
     c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sposobu podziału wyniku finansowego za 2019r,
     d) przyjęcia informacji o realizacji wniosku z lustracji ustawowej Spółdzielni w 2018r,
     e) przyjęcia informacji z realizacji uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2019r.
     f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
13. Informacja Zarządu o złożonych wnioskach przed Walnym Zgromadzeniem w 2020r.
14. Dyskusja c.d.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
      a) przyjęcia wniosków zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia w 2020r.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.                                                                                     

INFORMACJE  DODATKOWE


1. Zarząd Spółdzielni wyjaśnia, że obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni, wynikający z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351), został wydłużony do 30 września 2020r. na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w spawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (DZ. U. 2020 poz. 570).


2. Kierując się potrzebą wykonania powyższego obowiązku, podjęto decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego i przepisów obowiązujących w tym zakresie. Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo uczestnicy Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce mają obowiązek:
- zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, czy przyłbicy,
- zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób w trakcie przemieszczania się oraz przebywania,
- dezynfekcji rąk przy wejściu na salę obrad.


3. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo zmiany terminu Walnego Zgromadzenia lub jego odwołania w przypadku zaostrzenia przepisów sanitarnych w związku z pandemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 lub niespełnienia przesłanek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1356).


4. Wszystkie sprawozdania, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni – Os. Centrum 17, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, tj. od dnia 28.08.2020 r. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami. Ze względu na stan epidemii celem zapoznania się z materiałami, wizytę w Spółdzielni należy umówić z pracownikiem (tel. 85711 24 91)


5. Wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni – Osiedle Centrum 17, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, tj. od dnia 04.09.2020 r. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami.


6. Zgodnie z § 83 ust. 7 statutu Spółdzielni, Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 18.09.2020 r.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.