Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce 

zawiadamia, że sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

odbędzie się w dniu  14.06.2019r. (piątek) o godz. 1700.                                                                                   

Zebranie odbędzie się w hali sportowej  Zespołu Szkół przy  ul. Mickiewicza 11 (Ogólniak) w Sokółce

 z porządkiem obrad jn.:

1. Otwarcie obrad:

2. Przedstawienie listy pełnomocnictw.

3. Wybór Prezydium Zebrania.

4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

7. Przedstawienie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 11 maja 2018r. – podjęcie uchwały.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018r.

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i wnioskiem Zarządu dot. podziału wyniku finansowego za 2018r.

10. Przedstawienie wniosku z lustracji ustawowej Spółdzielni przeprowadzonej w 2018r. i informacji o jego realizacji.

11. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2018r.

12. Dyskusja.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018r,

b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r,

c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r oraz sposobu podziału wyniku finansowego za 2018r,

d) rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej Spółdzielni w 2018r,

e) przyjęcia informacji z realizacji uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2018r.

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

14. Wybory Rady Nadzorczej Spółdzielni – podjęcie uchwały w sprawie ilościowego składu Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenie wyborów.

15. Informacja Zarządu o złożonych wnioskach przed Walnym Zgromadzeniem w 2019r.

16. Dyskusja c.d.

17. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni,

b) przyjęcia wniosków zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia w 2019r.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad.                                                     

1. Wszystkie sprawozdania, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni – Osiedle Centrum 17, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, tj. od dnia 24.05.2019 r. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami.

2. Wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni – Osiedle Centrum 17, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, tj. od dnia 31.05.2019 r. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami.

3. Zgodnie z § 83 ust. 7 statutu Spółdzielni, Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 06.2019 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków musi być poparty przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni.

4. Na podstawie § 96 ust. 2 statutu Spółdzielni, Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej w terminie na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 maja 2019 r. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni musi być złożone na piśmie i poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.                                                              

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.