Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Rozliczenia kosztów ciepła za 2017 rok dokonano zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni „Regulaminem określającym zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce”.

W sezonie grzewczym 2017 roku centralne ogrzewanie było uruchomione od 1 stycznia do 8 maja (128 dni) oraz od 25 września (98 dni) do 31 grudnia (razem – 226 dni).

Średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym wyniosła 4,2ºC.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem koszty ciepła za 2017 rok zostały rozliczone w dwóch pozycjach:

- koszty ciepła zużytego do podgrzania zimnej wody,

- koszty centralnego ogrzewania.

Po raz pierwszy koszty centralnego ogrzewania zostały rozliczone przy uwzględnieniu średniej temperatury w pomieszczeniach w okresie grzewczym.

Na dzień 31.12.2017 roku dokonano analizy kosztów ciepła poniesionych na poszczególnych węzłach i rozliczenie ich nastąpiło w trzech zakresach:

- opłata stała za podgrzanie wody (MW - moc zamówiona) rozliczona została, jako różnica pomiędzy wniesionymi zaliczkami a poniesionymi kosztami w roku 2017 r wg ilości lokali na danym węźle,

- opłata za podgrzanie wody (GJ - opłata zmienna ) rozliczona została, jako różnica pomiędzy  wniesionymi zaliczkami a poniesionymi kosztami w roku 2017 r wg ilości zużytej ciepłej wody w danym lokalu.

-koszty centralnego ogrzewania zostały rozliczone przez firmę „Visterma", wg wskazań podzielników.

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2017 r jest przedstawione na druku firmy rozliczającej „Visterma”, a rozliczenie kosztów podgrzania zimnej wody - na druku Spółdzielni Mieszkaniowej.

Suma obu rozliczeń daje kwotę zwrotu lub dopłaty.

Wysokość kosztów ustalono na podstawie faktur VAT wystawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce oraz kosztów związanych z eksploatacją kotłowni w Sidrze.  

Różnica między wniesionymi przedpłatami na centralne ogrzewanie a poniesionymi kosztami c.o. wyniosła 300 458,62 zł  (w 2016 r – 444 028,44; w 2015r - 954 054,89 zł):

  1. Zaliczki - 2 940 043,98 zł - (w 2016r - 3 037 737,71 zł)
  2. Koszty  - 2 639 585,36 zł - (w 2016r - 2 593 709,27 zł) 

Koszt odczytu i rozliczenia wyniósł 57 183,61 zł. Koszty serwisu za 2017 rok wyniosły 1 563,05 zł. Ogółem koszty dodatkowe wyniosły 58 746,66 zł (w 2016r. - 52 289,80 zł).   

Różnica między przedpłatami a poniesionymi kosztami centralnego ogrzewania powiększonymi o koszty rozliczenia firmy „Visterma” wyniosła w 2017r. – 241 711,96 zł (w 2016 roku – 391 738,65 zł).

Na ogólne saldo rozliczenia kosztów ciepła składają się:

- kwota rozliczenia wniesionych opłat nad faktycznymi kosztami podgrzania zimnej wody, rozliczonymi wg zaliczkowej opłaty za 1m3 ciepłej wody w wysokości – 27 690,96 zł – dopłata (w 2016r – 11 827,47 zł dopłata ,

- kwota zwrotu nadwyżki wniesionych opłat nad kosztami poniesionymi na opłatę za moc zamówioną na potrzeby podgrzania zimnej wody – w wysokości 1 875,00 zł (w 2016 r – 1 617,29 zł),

- kwota zwrotu nadwyżki wniesionych zaliczek na centralne ogrzewanie nad kosztami (razem z kosztami rozliczenia) wyniosła 241 711,96 zł  (w 2016r. – 391 738,64 zł).

 Struktura zwrotów i nadpłat:

- zwroty w wysokości 468 339,86 zł – 1 700 lokale (w 2016r. – 702 071,92 zł – 1 742 lokale) oraz kwota dopłat w wysokości 226 626,92 zł - 779 lokali (w 2016r. – 310 331,78 zł - 737 lokali) - w sumie kwota do zwrotu – 241 711,96zł.

Najwyższa dopłata wynosi 4 245,82 zł (w 2016 roku - 3 662,22 zł) a najwyższy zwrot to kwota   836,78  zł (w 2016 roku - 1 159,85 zł).

W 2017 roku 21 dopłat było w przedziale  od 1000 zł do 1500 zł, 4 dopłaty w przedziale od 1501 zł  do 1900 zł i tylko  2 dopłaty powyżej 2000 zł.

Opłatą ryczałtową były objęte 3 mieszkania. Koszty i zaliczki tych mieszkańców nie były uwzględniane w rozliczeniu ogólnym poszczególnych węzłów.

Salda rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania zostały zaksięgowane na kartoteki mieszkańców 20 lutego 2018r. Indywidualne rozliczenia zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych.

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.