Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2015 rok dokonano zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni „Regulaminem określającym zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce” zatwierdzonym Uchwałą Nr 9/2014 Rady Nadzorczej w dniu 26.03.2014r. oraz Aneksem zatwierdzonym dnia 29.12.2014r. Uchwałą Nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce.

W sezonie grzewczym 2014/2015 centralne ogrzewanie było czynne przez 210 dni  (od 01.01.2015 do 28.04.2015;  od 01.10.2015 do 31.12.2015).

Średnia temperatura w sezonie grzewczym wyniosła 3,0 Cº.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem koszty ciepła za rok 2015 rok zostały rozliczone w dwóch pozycjach:
- koszty ciepła zużytego do podgrzania zimnej wody,
- koszty centralnego ogrzewania.

Na dzień 31.12.2015 roku dokonano analizy kosztów ciepła poniesionych na poszczególnych węzłach i rozliczenie ich nastąpiło w trzech zakresach:

- koszty centralnego ogrzewania zostały rozliczone przez firmę „Visterma", wg  wskazań podzielników,
- opłata stała za podgrzanie wody (MW - moc zamówiona) rozliczona została, jako  różnica pomiędzy wniesionymi zaliczkami a poniesionymi kosztami w roku 2015r wg ilości lokali na danym węźle,
- opłata za podgrzanie wody (GJ - opłata zmienna ) rozliczona została, jako różnica  pomiędzy wniesionymi zaliczkami a poniesionymi kosztami w roku 2015r wg ilości zużytej ciepłej wody w danym lokalu.

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2015r jest przedstawione na druku firmy rozliczającej „Visterma”, a rozliczenie kosztów podgrzania zimnej wody - na druku Spółdzielni Mieszkaniowej. Suma obu rozliczeń daje kwotę oszczędności lub dopłaty.

Wysokość kosztów ustalono na podstawie faktur VAT wystawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce a w Sidrze na podstawie kosztów związanych z wytworzeniem ciepła w  kotłowni.

Wysokość kosztów c.o. w poszczególnych węzłach cieplnych jest pomniejszona o koszty ciepła lokali użytkowych wg wysokości określonej w umowach najmu.

Różnica między wniesionymi przedpłatami na centralne ogrzewanie a poniesionymi kosztami c.o. wyniosła 954 054,89 zł  (w 2014r - 954 310,04 zł):

  1. Zaliczki  - 3 419 229,32 zł      (w 2014 r.  - 3 642 701,37 zł)
  2. Koszty    - 2 465 174,43 zł     (w 2014 r.  - 2 688 391,33 zł)   

Koszt odczytu i rozliczenia wyniósł 49 637,27 zł. Koszty serwisu za 2015 rok wyniosły 2 332,27 zł. Ogółem koszty dodatkowe wyniosły 51 969,54 zł.   

Różnica między przedpłatami a poniesionymi kosztami centralnego ogrzewania powiększonymi o koszty rozliczenia firmy „Visterma” wyniosła w 2015r – 902 085,35 zł (w 2014 roku - 902 514,04  zł).

Na ogólne saldo rozliczenia kosztów ciepła składają się:

- kwota rozliczenia wniesionych opłat nad faktycznymi kosztami podgrzania zimnej rozliczonymi wg zaliczkowej opłaty za 1m3 ciepłej wody w wysokości – 53 669,93 zł (w 2014r - 50 853,65 zł do zwrotu dla mieszkańców),

- kwota zwrotu nadwyżki wniesionych opłat nad kosztami poniesionymi na opłatę za moc zamówioną na potrzeby podgrzania zimnej wody – w wysokości 14 015,37 zł (w 2014r - 62 133,78 zł),

-  kwota zwrotu nadwyżki wniesionych zaliczek na centralne ogrzewanie nad kosztami wyniosła 902 085,35 zł  ( w 2014r - 902 514,04 zł).

Struktura zwrotów i nadpłat ukształtowała się podobnie jak w roku 2014:

- zwroty w wysokości 1 104 695,81 zł - 2 024 lokale (w 2014r - 1 064 412,75 zł - 2025 lokali) oraz kwota dopłat w wysokości 202 610,46 zł - 457 lokali (w 2014r - 161 898,71 zł - 453 lokale) - per saldo kwota do zwrotu - 902 085,35 zł.

Najwyższa dopłata wynosi  3 318,97 zł (w 2014 roku -  2 465,00 zł  a najwyższy zwrot to kwota  1 479,83 zł (w 2014 roku - 1 679,37 zł).

Opłatą ryczałtową były objęte 3 mieszkania.. Koszty i zaliczki tych mieszkańców nie były uwzględniane w rozliczeniu ogólnym poszczególnych węzłów.

Salda rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania zostały zaksięgowane na kartoteki mieszkańców dnia 12 lutego 2016r.  Indywidualne rozliczenia zostały dostarczone do skrzynek pocztowych. W chwili obecnej trwa okres reklamacyjny.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.